Ostale usluge

Osim djelatnosti odvoza otpada, prikupljanja otpada na reciklažnom dvorištu i usluge održavanja groblja poduzeće Lipkom servisi pruža i ove usluge.

 

Usluge rada stroja

Usluga Cijena
Rad kombinirke 350, 00 kn/sat
Rad mini bagera 300, 00 kn/sat
Rad valjka 150, 00 kn/sat
Rad traktora i prikolice 245, 00 kn/sat
Usluge čišćenja snijega (traktor) 245, 00 kn/sat