Raspored odvoza otpada u 2019.godini

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i selektivno sakupljenog otpada (papir i plastika) za 2019. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Raspored odvoza otpada u 2019.godini