Poziv na dostavu ponuda za nabavu opreme za nadzor i smanjenje gubitka vode

Poziv na Dostavu ponuda, 

u postupku provedbe bagatelne nabave Opreme za nadzor i smanjenje gubitka vode na području Općine Lipovljani prema tehničkoj dokumentaciji u dodatku poziva.

Ponuda treba sadržavati:

  1. Popunjeni ponudbeni list
  2. Popunjeni troškovnik
  3. Izjavu o mogućnosti izvršenja radova do 30. studenog 2018.godine
  4. Jamstveni period za izvršene radove

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena i rok za izvođenje radova.

Rok za dostavu ponuda putem e-maila je utorak 09.10.2018. godine do 12:00 sati. 

 

Ponude molimo dostaviti članovima povjerenstva na slijedeće mail adrese:

- darija.divicpavun@voda.hr

- komunalni.referent@lipovljani.hr

- davor@lipkom.hr

 

Dodatak:

- Tehnička dokumentacija

- Ponudbeni list

- Troškovnik

(PREUZMI DOKUMENTACIJU)